Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Petri, Olaus , Stockholms stads tänkebok 1524–1529. Utg. genom Ludvig Larsson 1929–1930 .