Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl.fi/kirkkokasikirja/


H

Kommitté som grundades med anledning av reformationsjubileet 1817 för att se över och modernisera kyrkohandboken från 1693. Handbokskommittén hade den svenska kyrkohandboken från 1811 som grund. Som ordförande verkade ärkebiskopen. Kommittén framlade ett färdigt utkast innan den upphörde med sin verksamhet 1821.