Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som grundades med anledning av reformationsjubileet 1817 för att se över och modernisera kyrkohandboken från 1693. Handbokskommittén hade den svenska kyrkohandboken från 1811 som grund. Som ordförande verkade ärkebiskopen. Kommittén framlade ett färdigt utkast innan den upphörde med sin verksamhet 1821.

Finsk beskrivning

Kirkkokäsikirjakomitea, Käsikirjakomitea

Källor

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl.fi/kirkkokasikirja/

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 53–54.

Andra språk

Dåtida finska Käsikirjatoimikunta, Kirkkokäsikirjatoimikunta

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1818–1821

Synonymer

Kyrkohandbokskommittén