Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de av kejsaren tillsatta kommittéer som 1820–1821 verkade under ärkebiskopens ledning i både Åbo och Borgå stift, med en och samma domprost och akademiadjunkt som videordförande respektive sekreterare.

Finsk beskrivning

Suomen kirkollisasioiden (keisarillliset) järjestelykomiteat*

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska (Keisarilliset) komitteat kirkoasioiden järjestelyä varten

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1818–1836

Synonymer

Kejserliga kommittéerna för regleringen av kyrkoärendena i Finland