Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Friberg, Onni , Rauman merikoulu ja merenkulkuopisto 1880-1930 , [Rauma]: [Rauman merenkulkuopisto] 1931 .


N

Åren 1918–1944 läroinrättning för högre utbildning av kaptener och styrmän. Tidigare och senare kunde motsvarande utbildning även fås vid navigationsskolor.