Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åren 1918–1944 läroinrättning för högre utbildning av kaptener och styrmän. Tidigare och senare kunde motsvarande utbildning även fås vid navigationsskolor.

Finsk beskrivning

merenkulkuopisto

Källor

Eriksson, Birger , Åbo navigationsskola och navigationsinstitut 1813-1936 , 0359-2138 ; 7 , Åbo: Bro 1942 .

Friberg, Onni , Rauman merikoulu ja merenkulkuopisto 1880-1930 , [Rauma]: [Rauman merenkulkuopisto] 1931 .

Orrman, Eljas (red.) & Mikael (red.) Ena , Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv , 4 , Vasa: Vasa landsarkiv 2001 .

Andra språk

Inga termer på andra språk