Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dödfödd. Beteckningen förekommer i kyrkböcker.

Finsk beskrivning

kuolleena syntynyt

Kirkonkirjoissa käytetty merkintä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 121.

Andra språk

Dåtida finska kuolleena syntynyt
Latin natus mortuus