Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Eriksson, Birger , Åbo navigationsskola och navigationsinstitut 1813-1936 , 0359-2138 ; 7 , Åbo: Bro 1942 .


N

Åren 1918–1944 läroinrättning för högre utbildning av kaptener och styrmän. Tidigare och senare kunde motsvarande utbildning även fås vid navigationsskolor.