Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Salervo, Olavi , Suomen kansanedustuslaitoksen historia 2. osa , Helsinki: Eduskunnan historiakomitea , : [Valtion painatuskeskus] 1981 .


J

Ständerutskott som sammanträdde i Helsingfors i januari till mars 1862 för att förbereda 1863 års lantdag. Januariutskottet bestod av 48 deputerade, 12 för varje stånd.