Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ständerutskott som sammanträdde i Helsingfors i januari till mars 1862 för att förbereda 1863 års lantdag. Januariutskottet bestod av 48 deputerade, 12 för varje stånd.

Finsk beskrivning

tammikuun valiokunta

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8: 321. http://runeberg.org/nf/

Salervo, Olavi , Suomen kansanedustuslaitoksen historia 2. osa , Helsinki: Eduskunnan historiakomitea , : [Valtion painatuskeskus] 1981 .

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

12.1.1862–20.3.1862