Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Voipio, Iikko B , Ekonomiska råden 1920-1991 , Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1992 .


E

Från 1942 avdelning vid Finansministeriet, vilken ansvarade för den ekonomisk-politiska planeringen, i synnerhet i ärenden som rörde folknäringen, tryggandet av arbetsmöjligheter och höjandet av folkinkomsten. I samband med grundandet av avdelningen inrättades också en rådgivande delegation för folkhushållningen.