Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1942 avdelning vid Finansministeriet, vilken ansvarade för den ekonomisk-politiska planeringen, i synnerhet i ärenden som rörde folknäringen, tryggandet av arbetsmöjligheter och höjandet av folkinkomsten. I samband med grundandet av avdelningen inrättades också en rådgivande delegation för folkhushållningen.

Finsk beskrivning

talousosasto (valtiovarainministeriö)

Källor

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .

Voipio, Iikko B , Ekonomiska råden 1920-1991 , Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1992 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

avdelningen för folkhushållningen