Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Jussila, Jarmo (et al.) , Kirkon ja uskon sanakirja : aamenesta öylättiin , Helsinki: Kirjapaja 2004 .