Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ahlbäck, Anders , Soldiering and the making of Finnish manhood : conscription and masculinity in interwar Finland, 1918-1939 , Åbo : Pargas: Åbo Akademi University 2010 .


V

Kommitté tillsatt av statsrådet den 4 februari 1919 för att ge ett betänkande om en permanent lag för försvarsmakten. Som kommitténs ordföranden verkade senatorn J.K. Paasikivi och landshövding E.E. Rosenqvist. Kommitténs betänkande framlades den 11 december 1920.