Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Förvaltningschema över centralförvaltningen 1939–1950. Se Tiihonen & Tiihonen 1984: liite 4, 299–304 .