Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Emporagrius, E. , Then Svenske Kyrkioordningen öfversedd och förbättrad (omkr. 1670). Tryckt i Handlingar rör. Sveriges historia 2 Ser. III 1887 .