Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Förvaltningscheman över centralförvaltningen i Finland 1809–1917 (skilda scheman för senaten + senatens ekonomiedepartement och finans-, kammar-, krigs-, ecclesiastik-, civil-, handels och industri-, justitie-, kommunikations- och socialexpeditionen samt expeditionen för jordbruk och allmänna arbeten). Tiihonen & Tiihonen 1984: 279–287 .