Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Pirinen, Kauko & Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander , Savon historia : 1, Esihistorian vuosituhannet Savon alueella , Kuopio: Kustannuskiila 1988 .


S

Skatteenhet, som i några finska landskap utgjorde grunden för uppbörden eller betalningen av vissa grundskatter (jordskatter) under senmedeltiden och ännu därefter. Skattmarken eller delar av sådana omtalas fr.o.m. förra hälften av 1300-talet.