Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Meurman, Otto , Svenskt och Ryskt Lexikon, på Nådig Befallning utarbetadt vid Stats-Sekretariatet för Storfurstendömet Finland 1846–1847 .