Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingin Sanomat: Kertomuksia keskustan kortteleista. Keisari lahjoitti tontin Suomen kielen talolle, http://www2.hs.fi/extrat/kaupunki/korttelit/03.html


A

Tjänstebeteckning för professors biträde vid universitet. Akademiadjunkten verkade också som professorns ställföreträdare, ifall adjunkten var uppsatt på ordinarie lönestat.