Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Almquist, Jan Eric , Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666–1686 (Johan Stiernhööks förslag till ärvdabalk och giftermålsbalk 1668–1669 samt Olof Bärlings förslag till jordabalk ca 1670) , Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1933 .


F

De utredningsbetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. Tillsammans ger de en utförlig bakgrund till lagens tillkomst. Det första 1684 publicerade förarbetet var det så kallade Rosengrenska förslaget (1604). De första förarbetena som blev faktisk lag (1734 års lag) gjordes 1686–1731.