Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hertzen, Gunnar , von , Karjalan retkikunta , Jyväskylä: Gummerus 1921 .


O

Benämning på det politiska organ som ansvarade för civilstyret i de områden i Olonetskarelen som erövrades av Olonetsexpeditionen 1919. Organet hade en egen representant i den finska regeringen.