Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Dombok för Lill-Savolax domsaga .


D

I Ryssland betjänt hos civila och militära tjänstemän, senare endast hos officerare. Under stora ofreden inom den ryska ockupationsförvaltningen i Viborgs kommendantskap använd benämning på de lokala fogdarnas och länsmännens underordnade medhjälpare.