Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland betjänt hos civila och militära tjänstemän, senare endast hos officerare. Under stora ofreden inom den ryska ockupationsförvaltningen i Viborgs kommendantskap använd benämning på de lokala fogdarnas och länsmännens underordnade medhjälpare.

Finsk beskrivning

tensikka

Siviili- ja virkamiesten palvelusväestä käytetty nimitys Venäjällä.

Källor

Dombok för Lill-Savolax domsaga , KO a 22.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 489.

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 200-201.

Andra språk

Tyska Denschtschik, Knecht
Ryska den´ščik