Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig brottsanmälan eller muntlig angivelse, vare sig någon tillika utpekas som gärningsman eller inte, övergående under självständighetstiden i skriftlig anmälan rörande förpantning.

Finsk beskrivning

(rikoksen) ilmianto, panttausilmoitus

Kirjallinen tai suullinen ilmoitus rikoksesta, joskus myös ilman tekijää. Itsenäisyyden jälkeen termiä alettiin käyttää kirjallisesta panttausilmoituksesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin denunciatio
Dåtida finska denuntiaatio;panttausilmoitus

Synonymer

angivelse av
anmälan om

Se vidare