Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underrättelse, en term som används till exempel vid överlåtelse av enkelt skuldebrev där gäldenären underrättas, denuntieras, om överlåtelsen.

Finsk beskrivning

tiedoksianto, ilmoitus

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Andra språk

Inga termer på andra språk