Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överlåtelse av kronans gods till adeln genom försäljning, förpantning eller donation.

Finsk beskrivning

tilusten erottaminen*

kruunu tilusten myynti, panttaus tai lahjoittaminen

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 497 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 162 (avsöndring).

Andra språk

Inga termer på andra språk