Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kullberg, N.A. , Svenska riksrådets protokoll, 1, 2 (åren 1621-32) 1878–1880 .