Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Köyhäinhoitolehti. Kunnallisen köyhäinhoidon ja yksityisen hyväntekeväisyyden äänenkannattaja 1912–1918 .


I

Vårdform inom fattigvården som innebar att arbetsoförmögna vuxna och barn under 16 år fortlöpande togs om hand av en person som fattigvården fann lämplig att dra försorg om den behövande. Den på detta sätt omhändertagna personen kallades inackordent eller fosterbarn.