Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Engman, Max , Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen , Helsinki: WSOY 2009 .


C

Benämning som efter freden i Fredrikshamn 1809 användes av ryssar för de finska områden som Sverige i nämnda fred avträtt åt Ryssland.

R

Benämning på Gamla Finland som användes även i Ryssland under senare hälften av 1700-talet.

S

Benämning som i Ryssland användes om de finska områden som Ryssland erövrade under finska kriget 1808–1809.