Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Osmonsalo, Erkki K. , Suomen postilaitoksen historia 1638-1938. Del III. Ajanjakso 1870-1938. Julkaissut Posti- ja Lennätinhallitus. Helsinki 1938 1938 .