Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Duncker, Kaj , Släkten Ljungman. Genos. s. 37-42 , Helsinki: Suomen sukututkimusseura : Genealogiska samfundet i Finland 1976 .


G

Lägre präst eller präst för allmogen, vanligen om präst vid ett kompani eller regemente under 1600-talet.