Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre präst eller präst för allmogen, vanligen om präst vid ett kompani eller regemente under 1600-talet.

Finsk beskrivning

rahvaan pappi*, tavallinen pappi

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 208.

Duncker, Kaj , Släkten Ljungman. Genos. s. 37-42 , Helsinki: Suomen sukututkimusseura : Genealogiska samfundet i Finland 1976 .