Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Juntunen, Alpo , Suomen vankeinhoidon historia. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa III , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1983 .


S

Beteckning för fångkoloni avsedd för till Ryssland deporterade fångar 1826–1888 som genom sin vistelse där avtjänade sitt straff.