Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för fångkoloni avsedd för till Ryssland deporterade fångar 1826–1888 som genom sin vistelse där avtjänade sitt straff.

Finsk beskrivning

rangaistussiirtola

Nimitys vankisiirtolalle, joka oli tarkoitettu Venäjälle lähetetyille vangeille vuosina 1826–1888. Vangit suorittivat rangaistuksensa kokonaisuudessaan siellä.

Källor

Juntunen, Alpo , Suomen vankeinhoidon historia. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa III , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1983 , 81–87.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 336.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 336.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rangaistussiirtola