Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Fant, Eric Michael , Utkast til föreläsningar öfver Svenska Historien I–II 1807 .


F

Under medeltiden till 1500-talet en av de tolv soldater som under resa eller strid skulle befinna sig närmast konungen. Termen användes också allmänt om man som var i tjänst hos konung eller hövding, hirdman, under 1500-talet ersatt med exempelvis väpnare.