Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Dalin, A. F. , Ordbok öfver svenska språket I–II , Stockholm: Tryckt hos Joh. Beckman 1850 . http://books.google.fi/books?id=q3E-AAAAcAAJ&dq=skiftesinstrument&source=gbs_similarbooks


B

Utrustning för en beväring.

S

Den samling av officiella dokument med vilka ett arvs- eller jordskifte kunde förrättas. Skiftesinstrumentet innehöll fastställda grunder och villkor för en delning och fungerade för framtiden som giltighet för skiftet.