Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utrustning för en beväring.

Finsk beskrivning

varusmiehen varusteet

Källor

Dalin, A. F. , Ordbok öfver svenska språket I–II , Stockholm: Tryckt hos Joh. Beckman 1850 . http://books.google.fi/books?id=q3E-AAAAcAAJ&dq=skiftesinstrument&source=gbs_similarbooks

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 248.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 49 .