Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


GTK: Geologian tutkimuskeskus, http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/vuorilaitos1809-1858.htm


B

Bergslagens polismyndighet.