Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Cornelius, Carl Alfred , Svenska kyrkans historia efter reformationen. Förra delen (1520–1693) , Upsala: R. Almqvist & J. Wiksell . http://runeberg.org/svkyrhis/1


K

Den allmänna granskning av kyrkans andliga och kamerala tillstånd i Sverige som ärkebiskopen enligt Uppsala mötes beslut 1572 skulle vidta för att utreda hur reformationen framskred och hur den nya kyrkoordningen följdes. Kyrkvisitationen innebar ett besök i varje kyrka med omgivande församling. År 1686 var benämningarna biskopsvisitation och prostvisitation. Kyrkovisitation blev därefter en samlande benämning på dessa visitationer.