Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den allmänna granskning av kyrkans andliga och kamerala tillstånd i Sverige som ärkebiskopen enligt Uppsala mötes beslut 1572 skulle vidta för att utreda hur reformationen framskred och hur den nya kyrkoordningen följdes. Kyrkvisitationen innebar ett besök i varje kyrka med omgivande församling. År 1686 var benämningarna biskopsvisitation och prostvisitation. Kyrkovisitation blev därefter en samlande benämning på dessa visitationer.

Finsk beskrivning

kirkonkäräjät

Källor

Cornelius, Carl Alfred , Svenska kyrkans historia efter reformationen. Förra delen (1520–1693) , Upsala: R. Almqvist & J. Wiksell , 120. http://runeberg.org/svkyrhis/1

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 32: 833 (visitation). http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 200.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV (1912): 1023–1024 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Tyska Kirchenvisitation
Dåtida finska piispankäräjät

Synonymer

kyrkovisitation