Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Arkistonmuodostaja: Saarijärven nimismiespiiri Arkistot: Saarijärven nimismiespiirin arkisto, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=0F50AE8D1F9D631BC0DF01546B2BC66B?kuvailuTaso=AM&avain=1114.KA


P

Juridiskt utbildad tjänsteman vid länsstyrelse 1927–1930 som, vanligen på tre månaders förordnande, hade i uppgift att bereda polisärenden vid länsstyrelsen, utveckla länets polisverksamhet och polisutbildning samt övervaka polisinrättningarna. Ombildades till tjänster 1930, under beteckningen polisinspektör. Inrikesministeriets cirkulär från den 26 september 1925 ålade landshövdingarna att vid behov anställa juridiskt utbildade polisledare för de intäkter som böter för brott mot förbudslagen inbringade. Den första polisledaren anställdes 1927 vid Uleåborgs länsstyrelse.