Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kansanterveys 8-9/2001. Social- och hälsovårdsministeriets publikationsarkiv: www.julkari.fi, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102679/2001_8_9.pdf?sequence=1