Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/%C3%A5ldermansranka


Å

Märket av det verktyg som användes vid undersökningen av ett föremåls metallhalt. Att det finns ett sådant märke innebär att föremålet var fullödigt eftersom underhaltiga föremål omedelbart skulle sönderbrytas av proberaren. Prövningen förstatligades 1752 och åldermansrankan ersattes av en stämpel med riksvapnet.