Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tarkiainen, Kari , Finlands svenska historia : 1, Sveriges Österland : från forntiden till Gustav Vasa , 0039-6842; 702:1 , Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland ; Atlantis 2008 .