Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Konung Gustaf den förstes registratur. 1-29. (i: Handlingar rörande Sveriges historia. Serie 1) Sthm 1861-1916 .