Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingin henki : Helsingin kaupungin henkilöstölehti 1989 .


S

Akutmottagning för veneriskt sjuka och 1868–1939 kontrollstation för prostituerade. Sanitetsbyråerna lydde under Medicinalstyrelsen.