Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Schybergson, Gustaf , Storfurstendömet Finlands grundlagar jämte organiska författningar , Helsingfors: G. W. Edlund 1907 .


A

Tjänstebeteckning för referendariesekreterare och chef för Kejserliga senatens allmänna kansli 1809–1892. Den allmänna referendariesekreteraren hade i uppgift att, med biträde av prokuratorn, bereda senatens plenum, plenumärendena och att sköta senatens arkiv samt sådana utnämningar, befordringar och avsked som slutgiltigt avgjordes av kejsaren. Tjänsten indrogs 1892 när plenums maktbefogenheter begränsades och merparten av uppgifterna överfördes på departementen.