Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hamilton, H. , Afhandling om krigsmagtens och krigskonstens tillstånd i Sverige under Gustaf II Adolfs regering. Vitt. Hist. och Ant. Akad. Handl. 17 .