Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sefström, N.G. , Bidrag till historien om våra jernbergverk. Jernkontorets Annaler 1845 häft 1 1845 .